Computer Networks Assistance

Naši klijenti

Naši klijenti su mala i srednja preduzeća, sportska društva i udruženja gradjana, agencije i kancelarije, republički organi i javna preduzeća, medicinske ustanove i škole...
Svi oni koji žele da lakše i efikasnije posluju koristeći prednosti koje nudi primena modernih tehnologija.

Copyright by Epro | Novi Sad